HOTLINE 016 79 88 3333

Cách làm dreamcatcher

Nhiều bạn trẻ tìm cách làm Dreamcatcher trên mạng. Dưới đây baophunu xin chia sẻ với bạn cách làm Dreamcatcher đơn giản và đẹp mắt nhé.

Bạn đã biết về truyền thuyết Dreamcatcher chưa, chúng ta cùng tìm hiểu cách làm Dreamcatchercác bạn nhé

Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791493 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 ntmvyhtywezgmcqluhqp 580x350 thumb18

Cách làm DreamCatcher đơn giản

Trước khi đi bắt tay tìm hiểu cách làm Dreamcatcher bạn nên đọc bài Truyền thuyết Dreamcatcher nhé
Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791495 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 xmaoltqlgdziwjxythxv 540x460 thumb18
Nguyên liệu : lông vũ, dây da lộn, sợi cotton, vòng, hạt gỗ,kéo Note: các bạn có thể thay dây da lộn. sợi cotton bằng len, dây cói ,…
Bước 1 / 15
Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791496 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 wzqympuztpafniqvxvjo 540x460 thumb18
Cuộn dây da lộn quanh vòng
Bước 2 / 15
Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791497 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 hgovbxhznuxkpkwoywdg 540x460 thumb18
Bước 3 / 15
Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791498 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 pvewyvojltidtzlbouvl 540x460 thumb18
Bước 4 / 15
Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791499 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 jrdrywwnhxwjldeiepdi 540x460 thumb18
cho đến hết …
Bước 5 / 15
Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791500 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 vknjqbdnfumgqlipbend 540x460 thumb18
buộc sợi cotton ở phần thắt nút dây da lộn
Bước 6 / 15
Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791501 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 nuzbqzaplvcqefakcdyi 540x460 thumb18
Bước 7 / 15
Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791502 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 dikzdmwmrqkdjxqrypsc 540x460 thumb18
Bước 8 / 15
Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791503 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 oajmiqykbdedifhilynd 540x460 thumb17
cứ như thế cho đến hết vòng
Bước 9 / 15
Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791504 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 cmwgqljyzrillqomaaji 540x460 thumb17
vòng tiếp theo đan như vòng thứ nhất , cứ đan như thế cho đến hết
Bước 10 / 15
Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791505 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 vewhaotrgndpwgznfheu 540x460 thumb17
Bước 11 / 15
Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791506 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 aaygofernclzfidsivmw 540x460 thumb17
thắt nút ở vòng cuối
Bước 12 / 15
Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791507 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 ahowxrudshysapbjatld 540x460 thumb17
Done Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  icon smile17
Bước 13 / 15
Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791508 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 jajztgrgimnbdpgdfdhv 540x460 thumb17
chuẩn bị ba túm lông nhỏ r buộc vào vòng

 

Bước 14 / 15

Cách làm DreamCatcher Đẹp và Đơn Giản nhất  grabnews 201306 auto taymaycom nhutcorp 182791509 968 cach lam dreamcatcher don gian 1367317870 ntmvyhtywezgmcqluhqp 540x460 thumb17